รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา)

>> เรื่องที่ 1 ซอฟต์แวร์ยุคดิจิตอล https://youtu.be/3EVxCuLab2A 

>> เรื่องที่ 2 กล้องยุคดิจิตอล https://youtu.be/selgvfFKeV4

>> เรื่องที่ 3 Resolution http://youtu.be/cxiX1llwnN8

>> เรื่องที่ 4 ชนิดของไฟล์และbitrate https://youtu.be/jYSJyuiDYFA

>> เรื่องที่ 5 เริ่มต้นถ่ายวิดีโอ https://youtu.be./rlqzgJRGSIw

>> เรื่องที่ 6 อุปกรณ์การถ่ายทำ https://youtu.be/Nbl6GjUrmT0

>> เรื่องที่ 7 วางแผนก่อนถ่าย https://youtu.be/GVytwFIQ3hQ

>> เรื่องที่ 8 การถ่ายวิดีโอให้มีคุณภาพ https://youtu.be/k4oiZ6RDTqw

>> เรื่องที่ 9 เทคนิคการถ่ายทำในสตูดิโอ https://youtu.be/mTPwsTJ59VU

>> เรื่องที่ 10 เทคนิคการถ่ายทำนอกสถานที่ (Outdoor) https://youtu.be/UMxtxYeHwX0

>> เรื่องที่ 11 เริ่มตัดต่อ https://youtu.be/Pbih4hExAF8

>> เรื่องที่ 12 ทำความรู้จักซอฟต์แวร์ตัดต่อ https://youtu.be/d1Gvjx6qU1E

>> เรื่องที่ 13 การปรับแต่งวิดีโอ https://youtu.be/4YsGblExJgo

>> เรื่องที่ 14 การปรับแต่งเสียง https://youtube/4QB_geiXLRQ

>> เรื่องที่ 15 เสียงบรรยาย เพลงประกอบและกราฟิก https://youtu.be/M41xyX3oHSM

>> เรื่องที่ 16 การ Output เมื่อเสร็จงานตัดต่อ https://youtu.be/sWznF3YEEos

>> เรื่องที่ 17 การอัพโหลดงานตัดต่อขึ้นอินเทอร์เน็ต https://youtu.be/UNDsvH0MY-Y

>> เรื่องที่ 18 การถ่ายวิดีโอด้วยแอพบนแท็บเล็ต https://youtu.be/q5q9NtirLcs

>> เรื่องที่ 19 การปรับแต่งวิดีโอด้วยแอพบนแท็บเล็ต https://youtu.be/WRA2_VcSopE

>> เรื่องที่ 20 การตัดต่อวิดีโอด้วยแอพบนแท็บเล็ต https://youtu.be/jwujtJEiiH0

>> เรื่องที่ 21 บทสรุปของดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง https://youtu.be/EHavGdCDFXo